TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICOS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA

TRIBUNAL CALIFICADOR PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICOS, A TIEMPO PARCIAL, PARA UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, PARA LA MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS CENTRO.

ANEXO Y LISTA DE ESPERA